среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Konstrukcja balaski PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z Winylu na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane plotki z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий